Kurumsal

Misyon / Vizyon

BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI

MİSYONUMUZ

  1. Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini  ön planda tutan, hasta haklarına daima saygılı, yetkin ve kalifiye sağlık personeli yetiştiren ve sürekli kendini geliştiren/yenileyen, hasta odaklı ve  performans  bazlı  dinamikleri ile hizmet veren öncü bir kuruluş olmak.Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile topluma sunmak.
  2. Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni  bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.
  3. Uzmanlık  eğitiminde  çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak ülkemizin lider uzmanlarını yetiştirmek.
  4. Sağlık alanındaki araştırmalar ile evrensel  bilime katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

  1. Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet  veren  tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla nitelikli sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek sağlık sektöründeki saygınlığımızı devam ettiren lider bir hastane olmaktır.
  2. Hastanemiz ,Türkiye ‘ de model oluşturmayı   ve referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
         Eğitim ve  Araştırma  gücünü toplumsal yararlığa dönüştüren yönetim anlayışı İçinde,  çağdaş tıbbın gereklerini yerine getirerek, Sağlık Hizmetini “ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK” felsefesiyle sunmayı;      

Yasal  Düzenlemelere ve Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları şartlarına bağlı kalarak, sürekli iyileştirmeyi ve sistemin devamlılığını sağlamayı;  hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini üst düzeyde tutarak, uzman ve tecrübeli kadromuzla sağlık sektöründe öncü ve örnek bir kuruluş olmayı, Kurum Politikası olarak kabul etmektedir.

19 Nisan 2022