Kalite Yönetimi

Kalite Politikası

BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastane Kalite Politikası      
Eğitim ve  Araştırma  gücünü toplumsal yararlığa dönüştüren yönetim anlayışı İçinde,  çağdaş tıbbın gereklerini yerine getirerek, Sağlık Hizmetini “ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK” felsefesiyle sunmayı;      
Yasal  Düzenlemelere ve Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları şartlarına bağlı kalarak, sürekli iyileştirmeyi ve sistemin devamlılığını sağlamayı;  hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini üst düzeyde tutarak, uzman ve tecrübeli kadromuzla sağlık sektöründe öncü ve örnek bir kuruluş olmayı, Kurum Politikası olarak kabul etmektedir.
MİSYONUMUZ

 • Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini  ön planda tutan, hasta haklarına daima saygılı, yetkin ve kalifiye sağlık personeli yetiştiren ve sürekli kendini geliştiren/yenileyen, hasta odaklı ve  performans  bazlı  dinamikleri ile hizmet veren öncü bir kuruluş olmak.
 • Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile topluma sunmak.
 • Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni  bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.
 • Uzmanlık  eğitiminde  çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak ülkemizin lider uzmanlarını yetiştirmek.
 • Sağlık alanındaki araştırmalar ile evrensel  bilime katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet  veren  tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla nitelikli sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek sağlık sektöründeki saygınlığımızı devam ettiren lider bir hastane olmaktır.

Hastanemiz ,Türkiye ‘ de model oluşturmayı   ve referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

ETİK  DEĞERLERİMİZ

 • Hasta güvenliği önceliğimizdir.
 • Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir.
 • Tüm uygulamalarımızı etik değerlere saygı, bilimsellik, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışı ilkeleri çerçevesinde sürdürmekteyiz.
 • Araştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmak hedefimizdir.
 • Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgularız.
 • İnsan Kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız.
 • Sunduğumuz eğitim ve sağlık hizmetlerinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.

 

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

 • Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren ülkemizde ilkleri gerçekleştiren, lider bir eğitim ve araştırma hastanesi olacağız.
 • Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı,  nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye'ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.
 • Hastanemizin  amacı, hizmetten yararlananların  sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetlerin her aşamasında  en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve uluslar arası standartlara uygun  olarak sunmayı hedefliyoruz.
 • Sağlık Bilimleri alanında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile olan  entegrasyonun  da desteğiyle; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.
 • Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.
 • Toplumsal fayda ile hizmet maliyeti arasında bir denge kurarak, verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun şartlarda sunumunu sağlayacağız.
 • Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına daha kaliteli hizmet vereceğiz.
 • Hastanemizde çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, konusunda uzman kişilerin  yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği bir kurum olacaktır.
 • Hastane otomasyon sistemini geliştirmek amacıyla  çalışmalar yapmak, karşılaşılan durumlara göre önerilerde bulunmak.
 • Teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştireceğiz.
 • Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de  öncü ve örnek olacağız.

 


15 Nisan 2022